en Kinderopvang ANDERS


‘Ik ben ANDERS’
DIt duidt er op dat men soms anders denkt
of ander gedrag laat zien
dan een ‘gemiddeld’ mens.
Geleerden hebben vastgesteld dat je ‘afwijkt’
wanneer je niet gemiddeld denkt
of niet gemiddeld gedrag vertoont
in een bepaalde situatie.
NOU!!!

IK, ga ervan uit dat er geen gemiddeld mens bestaat maar dat
JIJ UNIEK BENT!