De kunst van kindercoaching

Ik heb diverse cursussen/opleidingen gevolgd waardoor ik de benodigde handvatten bezit om kinderen adequaat te begeleiden.
Bij ‘De Kunst van Kindercoaching’ kreeg ik bevestiging dat dit vak de juiste keuze was voor mij.

p003_1_00 p003_1_01

Volgens De Kunst van Kindercoaching is kindercoaching iets anders dan het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde methoden, aanleren van gedrag of het bieden van kant en klare theoretische oplossingen.
Ervan uitgaande dat kinderen weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Deze antwoorden komen echter niet vanzelf, daar is iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen en met meerdere zintuigen kan luisteren en zien.

Deze vragen komen alleen voort uit doorleefde kennis, menskundig inzicht en respect voor ieders eigenheid.
Het is een kunst die je kunt leren, ontwikkelen en eigen maken tot jouw eigen kunde.

Mensen worden opgeleid tot kindercoach, die vanuit hart en ziel, op een gezonde, realistische en zingevende wijze hulp willen bieden aan kinderen en hun opvoeders.

Bron: www.dekunstvankindercoaching.nl