Systemische Pedagogiek

… Bij de opleiding Systemische Pedagogiek kon ik vele puzzelstukjes een plek geven en niet zomaar ‘een plek’, nee hun eigen plek. Jongetje met gezin in handen

Iedereen leeft in systemen en is ook deel van systemen.
Allereerst is er het familiesysteem, daarnaast zijn er systemen zoals de school waar kinderen een deel van hun leven doorbrengen en het systeem van de organisatie waarbinnen je werkt.
School is een complex systeem, als je bedenkt wie er allemaal toe behoren, welke posities iedereen daarin heeft en hoe verbanden kunnen ontstaan door loyaliteit van bijvoorbeeld de ene groep met de ander. Leerlingen en studenten zijn gebonden aan hun familie-systeem en culturele achtergrond en ‘nemen die mee’ de school in. Docenten zijn gebonden aan hun vak, hun idealen, en nemen die mee.

Door inzicht te krijgen in de werking van systemen wordt het mogelijk om meer met de stroom mee te roeien. Alleen al door met een systemische ogen te kijken, verandert er van alles: een kind kan zich ontspannen, er komt ruimte voor elkaar en voor jezelf.

Tijdens deze opleiding heb ik geleerd om een systemische ‘bril’ op te zetten. Niet alleen systemisch leren kijken naar anderen maar ook naar mezelf ten opzichte van anderen.

 

Bron: Bert Hellinger Instituut Groningen