Werkwijze

Ik wil graag dat kinderen blij zijn, vertrouwen hebben in zichzelf.
Dat ze weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn.
Kortom: Dat ze mogen zijn wie ze zijn!

Echter, de ontwikkeling waar ik aan begonnen ben zal niet snel eindigen, ik zal scherp blijven kijken naar de mensen in mijn omgeving, zij die je kennen zullen voortdurend een spiegel aan je voorhouden en die zal ik onder ogen blijven zien, best confronterend maar o zo mooi.
Ik wil graag doorgeven waar ik goed in ben, mensen en kinderen helpen weer in hun eigen kracht te geloven.

p004_0_2 p004_1_1 p004_0_1

 

 

 

 

 

 

 

Ik richt mij voornamelijk op kinderen tussen de 7 en 14 jaar.
Wanneer kan ik hulp bieden?

Ik begin met een intakegesprek met de ouders of verzorgers. Tijdens het gesprek stellen we samen de hulpvraag en het doel van het traject vast. Als de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt zal ik doorverwijzen naar andere hulpverleners.
Na het intakegesprek wil ik natuurlijk graag kennismaken met het kind. Tijdens deze kennismaking probeer ik inzicht te krijgen in zijn/haar huidige situatie en zijn/haar beleving van de hulpvraag. Misschien wordt de hulpvraag door het kind wel anders geformuleerd.
Samen maken we afspraken en gaan we het traject uitstippelen.
Indien nodig evalueer ik tijdens het traject, anders volgt er aan het eind een evaluatiegesprek, de samenstelling is afhankelijk van wat het kind zelf wil.